INFO

Rewitalizacja w województwie kujawsko – pomorskim

czytaj

Rewitalizacja w ujęciu krajowym

czytaj Button

Rewitalizacja w innych krajach UE

czytaj

To co najważniejsze w naszej rewitalizacji

wkrótce

Prace nad programem w obiektywie

czytaj

Dokumenty do pobrania

czytaj
|
 

109W dniu 26.04.2017 r. w siedzibie OSP w Jarczewie miały miejsce konsultacje społeczne, w których tym razem uczestniczyli mieszkańcy sołectw Jarczewo i Lubówiec. Gospodarzem spotkania tradycyjnie był Piotr Wojciechowski – Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Spotkanie moderowali eksperci działający na zlecenie Miasta i Gminy Skępe. Tymon Kokot, przedstawił ideę rewitalizacji oraz zasady przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji, z kolei Emilia Szypryt nawiązała rozmowę z uczestnikami, której celem było wyłonienie najciekawszych pomysłów i idei, które mogłyby przyświecać gminnemu procesowi odnowy. Mieszkańcy przedstawili problemy, które napotykają w codziennym życiu, ocenili sytuację najbliższego otoczenia i gminy, jak również przedstawili swoje oczekiwania co do potrzebnych zmian. Trzeba przyznać, iż pomimo niezbyt licznej frekwencji uczestnicy wykazali dużo inicjatywy w związku z czym rozgorzała ciekawa, długa i, miejmy nadzieję w efekcie konstruktywna, dyskusja.

Czytaj więcej...
|

096Dnia 19.04.2017 r. odbyło się przedostatnie spotkanie konsultacyjne pierwszego etapu prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe. Spotkanie to było przeznaczone dla mieszkańców sołectw Wioska, Żagno i Żuchowo. Gospodarzem spotkania był Piotr Wojciechowski Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Spotkanie moderowali eksperci działający na zlecenie Miasta i Gminy Skępe. Tymon Kokot, przedstawił ideę rewitalizacji oraz zasady przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji, z kolei Emilia Szypryt nawiązała rozmowę z uczestnikami, której celem było wyłonienie najciekawszych pomysłów i idei, które mogłyby przyświecać gminnemu procesowi odnowy. Mieszkańcy przedstawili problemy, które napotykają w codziennym życiu, ocenili sytuację najbliższego otoczenia i gminy, jak również przedstawili swoje oczekiwania co do potrzebnych zmian.

Czytaj więcej...
|

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza Mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje społeczne z elementami warsztatów, które odbędą się dnia 26 kwietnia 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Jarczewie o godzinie 1700.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m. in. metodologia tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe oraz czynniki jakie będą decydowały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czyli takiego, na którym będą w okresie późniejszym przeprowadzane działania rewitalizacyjne.

Podczas spotkania będzie można zgłaszać w formie ankietowej potrzeby, problemy jakie nurtują mieszkańców i pierwsze pomysły na działania rewitalizacyjne. Na spotkaniu obecna będzie też osoba odpowiedzialna z prowadzenie badania, której także bezpośrednio można przekazać uwagi dot. kierunku rewitalizacji w Mieście i Gminie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

|

094Spotkaniem konsultacyjnym dla sołectw Wólka, Likiec i Rumunki Skępskie, które odbyło się w dniu 12.04.2017 r. uczyniliśmy kolejny krok w kierunku zakończenia pierwszego i wstępnego, ale bardzo ważnego etapu prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe. Gospodarzem spotkania tradycyjnie był Piotr Wojciechowski Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Spotkanie moderowali eksperci działający na zlecenie Miasta i Gminy Skępe. Tymon Kokot, przedstawił ideę rewitalizacji oraz zasady przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji, z kolei Emilia Szypryt nawiązała rozmowę z uczestnikami, której celem było wyłonienie najciekawszych pomysłów i idei, które mogłyby przyświecać gminnemu procesowi odnowy. Mieszkańcy przedstawili problemy, które napotykają w codziennym życiu, ocenili sytuację najbliższego otoczenia i gminy, jak również przedstawili swoje oczekiwania co do potrzebnych zmian.

Czytaj więcej...
|

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza Mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje społeczne z elementami warsztatów, które odbędą się dnia 19 kwietnia 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Wiosce o godzinie 1700.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m. in. metodologia tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe oraz czynniki jakie będą decydowały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czyli takiego, na którym będą w okresie późniejszym przeprowadzane działania rewitalizacyjne.

Podczas spotkania będzie można zgłaszać w formie ankietowej potrzeby, problemy jakie nurtują mieszkańców i pierwsze pomysły na działania rewitalizacyjne. Na spotkaniu obecna będzie też osoba odpowiedzialna z prowadzenie badania, której także bezpośrednio można przekazać uwagi dot. kierunku rewitalizacji w Mieście i Gminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

|

W dniu 05.04.2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dla sołectw Huta, Boguchwała i Ławiczek, nie mniej ich forma i przebieg były zupełnie inne od dotychczasowych. A to dla tego, że w spotkaniu uczestniczyła 1 osoba spośród ponad 450 mieszkańców tych sołectw! A zatem nie istniała możliwość przeprowadzenia rozmów i dyskusji, które mogłyby się przełożyć na wypracowanie konstruktywnych wniosków.

Tak małe zaangażowanie mieszkańców jest bardzo niepokojące, gdyż świadczy o niskim zaangażowaniu w życie wspólnoty i jej sprawy. Taka postawa ogranicza również możliwość objęcia tych terenów w przyszłości działaniami rewitalizacyjnymi. Dlatego mamy nadzieję, iż kolejne spotkania będą odznaczać się większą frekwencją.

A okazja do poprawienia tej niechlubnej statystki będzie już w przyszłym tygodniu (12 kwietnia), kiedy to spotykamy się w świetlicy wiejskiej w Wólce, gdzie mieszkańcy sołectw Wólka, Likiec i Rumunki Skępskie będą mogli zapoznać się z ideą rewitalizacji i przedstawić swoje pomyły. Spotkajmy się w Wólce!!!

|

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza Mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje społeczne z elementami warsztatów, które odbędą się dnia 12 kwietnia 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Wólce o godzinie 1600.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m. in. metodologia tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe oraz czynniki jakie będą decydowały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czyli takiego, na którym będą w okresie późniejszym przeprowadzane działania rewitalizacyjne.

Podczas spotkania będzie można zgłaszać w formie ankietowej potrzeby, problemy jakie nurtują mieszkańców i pierwsze pomysły na działania rewitalizacyjne. Na spotkaniu obecna będzie też osoba odpowiedzialna z prowadzenie badania, której także bezpośrednio można przekazać uwagi dot. kierunku rewitalizacji w Mieście i Gminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

|

052Mieszkańcy sołectw Łąkie, Franciszkowo i Sarnowo w dniu 29 marca 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Łąkiem podczas konsultacji społecznych mieli możliwość przedstawienia własnych pomysłów na rewitalizację gminy. Gospodarzem spotkania był Piotr Wojciechowski Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. W spotkani uczestniczyli również eksperci działający na zlecenie Miasta i Gminy Skępe. Tymon Kokot, przedstawił ideę rewitalizacji oraz zasady przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji, z kolei Emilia Szypryt nawiązała rozmowę z uczestnikami, której celem było wyłonienie najciekawszych pomysłów i idei, które mogłyby przyświecać gminnemu procesowi odnowy. Mieszkańcy przedstawili ciekawe pomysły, które mogą się przyczynić do ożywienia i odnowy społecznej miejsca ich zamieszkania, a także całej gminy. Czy mają one szansę na realizację pokaże czas.

Czytaj więcej...
|

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza Mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje społeczne z elementami warsztatów, które odbędą się dnia 05 kwietnia 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Hucie o godzinie 1800.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m. in. metodologia tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe oraz czynniki jakie będą decydowały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czyli takiego, na którym będą w okresie późniejszym przeprowadzane działania rewitalizacyjne.

Podczas spotkania będzie można zgłaszać w formie ankietowej potrzeby, problemy jakie nurtują mieszkańców i pierwsze pomysły na działania rewitalizacyjne. Na spotkaniu obecna będzie też osoba odpowiedzialna z prowadzenie badania, której także bezpośrednio można przekazać uwagi dot. kierunku rewitalizacji w Mieście i Gminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

|

032Za nami pierwsze konsultacje społeczne z elementami warsztatów. W dniu 22 marca 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Kukowie spotkali się mieszkańcy sołectwa Czermno i Kukowo. Gospodarzem spotkania był Piotr Wojciechowski Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Spotkanie moderowali eksperci działający na zlecenie Miasta i Gminy Skępe. Tymon Kokot, przedstawił ideę rewitalizacji oraz zasady przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji, z kolei Emilia Szypryt nawiązała rozmowę z uczestnikami, której celem było wyłonienie najciekawszych pomysłów i idei, które mogłyby przyświecać gminnemu procesowi odnowy. Mieszkańcy przedstawili ciekawe pomysły, które mogą się przyczynić do ożywienia i odnowy społecznej w oparciu o istniejącą świetlicę wiejską. Czy zostaną one zrealizowane w ramach działań rewitalizacyjnych przekonamy się niebawem.

Czytaj więcej...
|

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza Mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje społeczne z elementami warsztatów, które odbędą się dnia 29 marca 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Łąkiem o godzinie 1700.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m. in. metodologia tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe oraz czynniki jakie będą decydowały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czyli takiego, na którym będą w okresie późniejszym przeprowadzane działania rewitalizacyjne.

Czytaj więcej...

Informujemy, że strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Polityka coockies