INFO

W dniu dzisiejszym tj. 12.04.2023 r. udostępniony zostaje projekt zmiany Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2023.

Projekt zmiany dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, pok. nr 11.

Konsultacje będą trwać 7 dni, a zatem wszelkie uwagi można zgłaszać do dnia 19.04.2023 r.

 

Projekt zmiany Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2022

W dniu dzisiejszym tj. 03.03.2020 r. udostępniony zostaje projekt zmiany Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2022.

Projekt zmiany dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, pok. nr 11.

Konsultacje będą trwać 7 dni, a zatem zapoznać się z PR oraz wszelkie uwagi można zgłaszać do dnia 10.03.2020 r.

W dniu dzisiejszym tj. 05.07.2018 r. udostępniamy Państwu zaktualizowany Projekt Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2022, który został wzbogacony bądź skorygowany o uwagi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego i jednocześnie poddajemy go konsultacjom społecznym.

Prosimy o zapoznanie się z tekstem programu i zgłaszanie ewentualnych uwag co do jego zapisów oraz propozycji zmian do wprowadzenia. Uwagi należy zgłaszać za pomocą Formularza zgłoszenia uwag. Wypełniony i podpisany formularz należy przekazać osobiście lub drogą pocztową do Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, faksem na numer 54 287-72-04 lub drogą elektroniczną (skan formularza) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi zgłoszone w innej formie nie zostaną uwzględnione.

Z teksem projektu programu można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, pok. nr 13.

Konsultacje będą trwać 7 dni, a zatem wszelkie uwagi można zgłaszać do dnia 12.07.2018 r. Wszelkie uwagi zgłoszone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pracach nad Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2022.

Formularz zgłoszenia uwag

Program rewitalizacji do konsultacji

472W dniu 18.10.2017 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem odbyła się konferencja zamykająca, a jednocześnie podsumowująca cały proces, którego efektem finalnym jest opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022. W spotkaniu, oprócz Piotra Wojciechowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, przedstawicieli Rady Miejskiej w Skępem oraz mieszkańców gminy uczestniczyły osoby bezpośrednio zaangażowane w proces programowania, zarówno przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy, jak i wykonawcy zewnętrzni, w tym moderator prac oraz przedstawiciel firmy opracowującej program.

Czytaj więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza Mieszkańców, Radnych Miasta i Gminy Skępe, Sołtysów, a także Zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, Przedsiębiorców działających na terenie gminy, organizacje pozarządowe, przedstawicieli urzędów i instytucji samorządowych oraz wszystkie zainteresowane osoby na konferencję podsumowującą przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022.

Konferencja odbędzie się dnia 18 października 2017 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem o godzinie 1800.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

W dniu dzisiejszym tj. 22.08.2017 r. udostępniamy Państwu Projekt Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2022 i jednocześnie poddajemy go konsultacjom społecznym.

Prosimy o zapoznanie się z tekstem programu i zgłaszanie ewentualnych uwag co do jego zapisów oraz propozycji zmian do wprowadzenia. Uwagi należy zgłaszać za pomocą Formularza zgłoszenia uwag. Wypełniony i podpisany formularz należy przekazać osobiście lub drogą pocztową do Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, faksem na numer 54 287-72-04 lub drogą elektroniczną (skan formularza) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi zgłoszone w innej formie nie zostaną uwzględnione.

Z teksem projektu programu można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, pok. nr 13.

Konsultacje będą trwać 30 dni, a zatem wszelkie uwagi można zgłaszać do dnia 21.09.2017 r. Wszelkie uwagi zgłoszone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pracach nad Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2022.

 
Do pobrania:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG -   PDF  
 
PROJEKT PROGRAMU REWITALIZACJA -   PDF  
 

003Pomimo wakacji prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe nieustannie trwają. Sierpień upłynął pod znakiem konsultacji. Odbyły się między innymi konsultacje społeczne dla mieszkańców w wybranych sołectwach. Ekspert zewnętrzny przedstawił wyniki dotychczasowych prac opierając się danych statystycznych, ankietach oraz wywiadach przeprowadzonych z mieszkańcami poszczególnych miejscowości. Te trzy źródła danych skorelowane ze sobą ukazują obraz naszej gminy wskazując najbardziej zagrożone obszary oraz problemy z jakimi borykają się ich mieszkańcy. Ankietowani przedstawili również swoje pomysły na rewitalizację, które, być może przynajmniej w części, będą mieć możliwość realizacji. W tym samym czasie miały miejsce również warsztaty strategiczne dla interesariuszy, które oprócz konsultacji społecznych miały za zadanie wyznaczenie obszaru rewitalizacji.

Czytaj więcej...
 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza na kolejne spotkania, które odbędę się w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe.

Tematyka spotkań obejmuje podsumowanie dotychczasowych prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, przedstawienie wyników dotychczasowych prac i badań, przedstawienie proponowanych obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji, a także omówienie i przedstawienie dalszych planów związanych z przygotowaniem LPR.

Mieszkańców sołectw Wioska, Żuchowo, Żagno, Jarczewo, Łąkie, Likiec, Lubówiec, Franciszkowo oraz Sarnowo zapraszam do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wiosce w dniu 03 sierpnia 2017 r. na godz. 18.00.

Mieszkańców Skępego oraz sołectw Rumunki Skępskie, Wólka, Czermno, Moczadła, Ławiczek, Huta i Boguchwała zapraszam do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Skępem w dniu 07 sierpnia 2017 r. na godz. 18.00.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza na warsztaty, których celem jest konsultacja pomysłów działań rewitalizacyjnych, które mogą być realizowane na obszarach rewitalizacji.

 

Warsztaty odbędą się w dniach:

09 sierpnia 2017 r. (I tura 9.00 - 12.00; II tura 12.30 - 15.30)

oraz

16 sierpnia 2017 r. (I tura 9.00 - 12.00; II tura 12.30 - 15.30)

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo!

W zakładce dokumenty udostępniamy ulotkę promocyjną, która była dystrybuowana podczas spotkań konsultacyjnych oraz na terenie poszczególnych sołectw i miejscowości. Przedstawia ona ogóle założenia i zasady przyświecające procesowi opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe.

Prosimy o uważne śledzenie naszej strony, na której umieszczane będą informacje o aktualnych działaniach podejmowanych w związku z realizacją projektu.

LINK --->

 

109W dniu 26.04.2017 r. w siedzibie OSP w Jarczewie miały miejsce konsultacje społeczne, w których tym razem uczestniczyli mieszkańcy sołectw Jarczewo i Lubówiec. Gospodarzem spotkania tradycyjnie był Piotr Wojciechowski – Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Spotkanie moderowali eksperci działający na zlecenie Miasta i Gminy Skępe. Tymon Kokot, przedstawił ideę rewitalizacji oraz zasady przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji, z kolei Emilia Szypryt nawiązała rozmowę z uczestnikami, której celem było wyłonienie najciekawszych pomysłów i idei, które mogłyby przyświecać gminnemu procesowi odnowy. Mieszkańcy przedstawili problemy, które napotykają w codziennym życiu, ocenili sytuację najbliższego otoczenia i gminy, jak również przedstawili swoje oczekiwania co do potrzebnych zmian. Trzeba przyznać, iż pomimo niezbyt licznej frekwencji uczestnicy wykazali dużo inicjatywy w związku z czym rozgorzała ciekawa, długa i, miejmy nadzieję w efekcie konstruktywna, dyskusja.

Czytaj więcej...

Informujemy, że strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Polityka coockies