INFO

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza Mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje społeczne z elementami warsztatów, które odbędą się dnia 26 kwietnia 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Jarczewie o godzinie 1700.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m. in. metodologia tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe oraz czynniki jakie będą decydowały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czyli takiego, na którym będą w okresie późniejszym przeprowadzane działania rewitalizacyjne.

Podczas spotkania będzie można zgłaszać w formie ankietowej potrzeby, problemy jakie nurtują mieszkańców i pierwsze pomysły na działania rewitalizacyjne. Na spotkaniu obecna będzie też osoba odpowiedzialna z prowadzenie badania, której także bezpośrednio można przekazać uwagi dot. kierunku rewitalizacji w Mieście i Gminie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

094Spotkaniem konsultacyjnym dla sołectw Wólka, Likiec i Rumunki Skępskie, które odbyło się w dniu 12.04.2017 r. uczyniliśmy kolejny krok w kierunku zakończenia pierwszego i wstępnego, ale bardzo ważnego etapu prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe. Gospodarzem spotkania tradycyjnie był Piotr Wojciechowski Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Spotkanie moderowali eksperci działający na zlecenie Miasta i Gminy Skępe. Tymon Kokot, przedstawił ideę rewitalizacji oraz zasady przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji, z kolei Emilia Szypryt nawiązała rozmowę z uczestnikami, której celem było wyłonienie najciekawszych pomysłów i idei, które mogłyby przyświecać gminnemu procesowi odnowy. Mieszkańcy przedstawili problemy, które napotykają w codziennym życiu, ocenili sytuację najbliższego otoczenia i gminy, jak również przedstawili swoje oczekiwania co do potrzebnych zmian.

Czytaj więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza Mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje społeczne z elementami warsztatów, które odbędą się dnia 19 kwietnia 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Wiosce o godzinie 1700.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m. in. metodologia tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe oraz czynniki jakie będą decydowały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czyli takiego, na którym będą w okresie późniejszym przeprowadzane działania rewitalizacyjne.

Podczas spotkania będzie można zgłaszać w formie ankietowej potrzeby, problemy jakie nurtują mieszkańców i pierwsze pomysły na działania rewitalizacyjne. Na spotkaniu obecna będzie też osoba odpowiedzialna z prowadzenie badania, której także bezpośrednio można przekazać uwagi dot. kierunku rewitalizacji w Mieście i Gminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

W dniu 05.04.2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dla sołectw Huta, Boguchwała i Ławiczek, nie mniej ich forma i przebieg były zupełnie inne od dotychczasowych. A to dla tego, że w spotkaniu uczestniczyła 1 osoba spośród ponad 450 mieszkańców tych sołectw! A zatem nie istniała możliwość przeprowadzenia rozmów i dyskusji, które mogłyby się przełożyć na wypracowanie konstruktywnych wniosków.

Tak małe zaangażowanie mieszkańców jest bardzo niepokojące, gdyż świadczy o niskim zaangażowaniu w życie wspólnoty i jej sprawy. Taka postawa ogranicza również możliwość objęcia tych terenów w przyszłości działaniami rewitalizacyjnymi. Dlatego mamy nadzieję, iż kolejne spotkania będą odznaczać się większą frekwencją.

A okazja do poprawienia tej niechlubnej statystki będzie już w przyszłym tygodniu (12 kwietnia), kiedy to spotykamy się w świetlicy wiejskiej w Wólce, gdzie mieszkańcy sołectw Wólka, Likiec i Rumunki Skępskie będą mogli zapoznać się z ideą rewitalizacji i przedstawić swoje pomyły. Spotkajmy się w Wólce!!!

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza Mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje społeczne z elementami warsztatów, które odbędą się dnia 12 kwietnia 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Wólce o godzinie 1600.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m. in. metodologia tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe oraz czynniki jakie będą decydowały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czyli takiego, na którym będą w okresie późniejszym przeprowadzane działania rewitalizacyjne.

Podczas spotkania będzie można zgłaszać w formie ankietowej potrzeby, problemy jakie nurtują mieszkańców i pierwsze pomysły na działania rewitalizacyjne. Na spotkaniu obecna będzie też osoba odpowiedzialna z prowadzenie badania, której także bezpośrednio można przekazać uwagi dot. kierunku rewitalizacji w Mieście i Gminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

052Mieszkańcy sołectw Łąkie, Franciszkowo i Sarnowo w dniu 29 marca 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Łąkiem podczas konsultacji społecznych mieli możliwość przedstawienia własnych pomysłów na rewitalizację gminy. Gospodarzem spotkania był Piotr Wojciechowski Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. W spotkani uczestniczyli również eksperci działający na zlecenie Miasta i Gminy Skępe. Tymon Kokot, przedstawił ideę rewitalizacji oraz zasady przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji, z kolei Emilia Szypryt nawiązała rozmowę z uczestnikami, której celem było wyłonienie najciekawszych pomysłów i idei, które mogłyby przyświecać gminnemu procesowi odnowy. Mieszkańcy przedstawili ciekawe pomysły, które mogą się przyczynić do ożywienia i odnowy społecznej miejsca ich zamieszkania, a także całej gminy. Czy mają one szansę na realizację pokaże czas.

Czytaj więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza Mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje społeczne z elementami warsztatów, które odbędą się dnia 05 kwietnia 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Hucie o godzinie 1800.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m. in. metodologia tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe oraz czynniki jakie będą decydowały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czyli takiego, na którym będą w okresie późniejszym przeprowadzane działania rewitalizacyjne.

Podczas spotkania będzie można zgłaszać w formie ankietowej potrzeby, problemy jakie nurtują mieszkańców i pierwsze pomysły na działania rewitalizacyjne. Na spotkaniu obecna będzie też osoba odpowiedzialna z prowadzenie badania, której także bezpośrednio można przekazać uwagi dot. kierunku rewitalizacji w Mieście i Gminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

032Za nami pierwsze konsultacje społeczne z elementami warsztatów. W dniu 22 marca 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Kukowie spotkali się mieszkańcy sołectwa Czermno i Kukowo. Gospodarzem spotkania był Piotr Wojciechowski Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Spotkanie moderowali eksperci działający na zlecenie Miasta i Gminy Skępe. Tymon Kokot, przedstawił ideę rewitalizacji oraz zasady przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji, z kolei Emilia Szypryt nawiązała rozmowę z uczestnikami, której celem było wyłonienie najciekawszych pomysłów i idei, które mogłyby przyświecać gminnemu procesowi odnowy. Mieszkańcy przedstawili ciekawe pomysły, które mogą się przyczynić do ożywienia i odnowy społecznej w oparciu o istniejącą świetlicę wiejską. Czy zostaną one zrealizowane w ramach działań rewitalizacyjnych przekonamy się niebawem.

Czytaj więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza Mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje społeczne z elementami warsztatów, które odbędą się dnia 29 marca 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Łąkiem o godzinie 1700.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m. in. metodologia tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe oraz czynniki jakie będą decydowały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czyli takiego, na którym będą w okresie późniejszym przeprowadzane działania rewitalizacyjne.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo udostępniamy ankietę, w której mają Państwo możliwość przedstawienia swoich poglądów na temat sytuacji społeczno – gospodarczej gminy oraz potrzeb, jakie w tym zakresie istnieją. Na jej podstawie postaramy się określić najważniejsze deficyty gminy oraz sposoby im zaradzenia, które zostaną przełożone do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe. Program ten pozwoli na naprawę obszarów najbardziej zdegradowanych w naszej gminie. Wyniki badania posłużą również zaprojektowaniu na jakie działania społeczne, inwestycyjne, środowiskowe będą przeznaczone w najbliższych latach środki finansowe. Dlatego też zachęcamy do wypełnienia ankiety. Zajmie to najwyżej 15 minut, a może mieć dla naszej gminy ogromne znaczenie.

LINK DO ANKIETY

005W dniu 15 marca 2017 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem odbyła się konferencja otwierająca wdrażanie projektu pn. „Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe”. Gospodarzem spotkania był Piotr Wojciechowski Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Wśród uczestników byli miejscy rajcy, sołtysi z terenu gminy oraz przedstawiciele innych instytucji, zarówno państwowych, jak i kościelnych. Swoich reprezentantów miały również sektory społeczny i gospodarczy, a także mieszkańcy. Przebieg spotkania moderowali eksperci zewnętrzni. Tymon Kokot, przedstawił ideę rewitalizacji oraz zasady przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji, z kolei Emilia Szypryt nawiązała rozmowę z uczestnikami, której celem było wyłonienie najciekawszych pomysłów i idei, które mogłyby przyświecać gminnemu procesowi odnowy. Efektem była ciekawa i konstruktywna dyskusja, która powinna w przyszłości przełożyć się na nietuzinkowe pomysły, które zostaną zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe. Spotkanie zakończyło wypełnianie ankiet, które wraz z zebranymi wcześniej danymi statystycznymi posłużą do zdiagnozowania problemów oraz wyznaczenia obszarów wymagających interwencji.

Czytaj więcej...

Informujemy, że strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Polityka coockies