INFO

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza Mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje społeczne z elementami warsztatów, które odbędą się dnia 22 marca 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Kukowie o godzinie 1600.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m. in. metodologia tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe oraz czynniki jakie będą decydowały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czyli takiego, na którym będą w okresie późniejszym przeprowadzane działania rewitalizacyjne.

Podczas spotkania będzie można zgłaszać w formie ankietowej potrzeby, problemy jakie nurtują mieszkańców i pierwsze pomysły na działania rewitalizacyjne. Na spotkaniu obecna będzie też osoba odpowiedzialna z prowadzenie badania, której także bezpośrednio można przekazać uwagi dot. kierunku rewitalizacji w Mieście i Gminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Harmonogram konsultacji społecznych z elementami warsztatów
w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe”

Termin

Sołectwa dla których organizowane są konsultacje

Miejsce spotkania

Godzina

22.03.2017 r.

Czermno

Moczadła

Świetlica wiejska
w Kukowie

16.00

29.03.2017 r.

Łąkie

Sarnowo

Franciszkowo

Świetlica wiejska
w Łąkiem

17.00

05.04.2017 r.

Huta

Boguchwała

Ławiczek

Świetlica wiejska
w Hucie

18.00

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo!

Od początku stycznia 2017 roku Urząd Miasta i Gminy Skępem podjął działania zmierzające do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe".

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja (od łac. re = znów + vitalis = zdolny do życia), czyli „przywrócenie do życia” jest pojęciem szeroko rozumianym. W obecnym zakresie jest procesem ożywienia obszarów zdegradowanych. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Rewitalizacja określa rewitalizację jako kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, by dane działania zasługiwały na miano „rewitalizacji” są:

Czytaj więcej...

Uchwała Nr XXII/120/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022.

§ 2. Podstawowym celem sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022 jest określenie obszarów zdegradowanych, przeznaczonych do rewitalizacji oraz wskazanie projektów mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów i zjawisk kryzysowych.

§ 3. Obszarem objętym działaniami rewitalizacyjnymi będzie obszar Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Szewczyk

Informujemy, że strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Polityka coockies