INFO

003Pomimo wakacji prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe nieustannie trwają. Sierpień upłynął pod znakiem konsultacji. Odbyły się między innymi konsultacje społeczne dla mieszkańców w wybranych sołectwach. Ekspert zewnętrzny przedstawił wyniki dotychczasowych prac opierając się danych statystycznych, ankietach oraz wywiadach przeprowadzonych z mieszkańcami poszczególnych miejscowości. Te trzy źródła danych skorelowane ze sobą ukazują obraz naszej gminy wskazując najbardziej zagrożone obszary oraz problemy z jakimi borykają się ich mieszkańcy. Ankietowani przedstawili również swoje pomysły na rewitalizację, które, być może przynajmniej w części, będą mieć możliwość realizacji. W tym samym czasie miały miejsce również warsztaty strategiczne dla interesariuszy, które oprócz konsultacji społecznych miały za zadanie wyznaczenie obszaru rewitalizacji.

Jednym z elementów warsztatów były indywidualne konsultacje, podczas których mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać pomysły przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a działający na rzecz Miasta i Gminy ekspert zewnętrzny służył pomocą w ubraniu ich w ramy organizacyjne, finansowe i czasowe oraz w przedstawieniu w postaci karty projektu.

Wszystkie te działania miały na celu określenie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które to elementy będą częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe, który to w najbliższym czasie zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Dlatego też prosimy o uważne śledzenie naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje o postępach prac w zakresie tworzenia programu.

126 127 b_150_100_16777215_00_images_2017_08_004.jpg
b_150_100_16777215_00_images_2017_08_005.jpg 001 b_150_100_16777215_00_images_2017_08_007.jpg

Informujemy, że strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Polityka coockies