INFO

Rewitalizacja w województwie kujawsko – pomorskim

czytaj

Rewitalizacja w ujęciu krajowym

czytaj Button

Rewitalizacja w innych krajach UE

czytaj

To co najważniejsze w naszej rewitalizacji

wkrótce

Prace nad programem w obiektywie

czytaj

Dokumenty do pobrania

czytaj
|

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza Mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje społeczne z elementami warsztatów, które odbędą się dnia 22 marca 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Kukowie o godzinie 1600.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m. in. metodologia tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe oraz czynniki jakie będą decydowały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czyli takiego, na którym będą w okresie późniejszym przeprowadzane działania rewitalizacyjne.

Podczas spotkania będzie można zgłaszać w formie ankietowej potrzeby, problemy jakie nurtują mieszkańców i pierwsze pomysły na działania rewitalizacyjne. Na spotkaniu obecna będzie też osoba odpowiedzialna z prowadzenie badania, której także bezpośrednio można przekazać uwagi dot. kierunku rewitalizacji w Mieście i Gminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

|

Harmonogram konsultacji społecznych z elementami warsztatów
w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe”

Termin

Sołectwa dla których organizowane są konsultacje

Miejsce spotkania

Godzina

22.03.2017 r.

Czermno

Moczadła

Świetlica wiejska
w Kukowie

16.00

29.03.2017 r.

Łąkie

Sarnowo

Franciszkowo

Świetlica wiejska
w Łąkiem

17.00

05.04.2017 r.

Huta

Boguchwała

Ławiczek

Świetlica wiejska
w Hucie

18.00

Czytaj więcej...
|

Szanowni Państwo!

Od początku stycznia 2017 roku Urząd Miasta i Gminy Skępem podjął działania zmierzające do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe".

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja (od łac. re = znów + vitalis = zdolny do życia), czyli „przywrócenie do życia” jest pojęciem szeroko rozumianym. W obecnym zakresie jest procesem ożywienia obszarów zdegradowanych. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Rewitalizacja określa rewitalizację jako kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, by dane działania zasługiwały na miano „rewitalizacji” są:

Czytaj więcej...

Informujemy, że strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Polityka coockies